Wojciechowski, S. (2012) „Foreword”, Przegląd Strategiczny, (2), s. 9–12. doi: 10.14746/ps.2012.2.1.