Grodzki, R. (2016) „Strategiczne porozumienia ponad podziałami – Grupa Wyszehradzka jako przykład integracji i emancypacji w ramach Unii Europejskiej”, Przegląd Strategiczny, (9), s. 375–392. doi: 10.14746/ps.2016.1.26.