Wojciechowski, S. (2016) „Słowo wstępne”, Przegląd Strategiczny, (9), s. 11–13. doi: 10.14746/ps.2016.1.1.