[1]
Łukasz Donaj, „TEORIA SZARYCH SYSTEMÓW A PROGNOZOWANIE W NAUKACH SPOŁECZNYCH. PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI”, 10.14746/ps, nr 10, s. 43-52, 1.