[1]
C. Guillermet-Fernandez i D. F. Puyana, „W POSZUKIWANIU POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO DEKLARACJI W SPRAWIE PRAWA DO POKOJU W RAMACH ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH”, 10.14746/ps, nr 10, s. 383-406, grudz. 2017.