[1]
S. Tomaszewska, „Ewolucja i znaczenie Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) w kształtowaniu procesu sekurytyzacji azylu i migracji w Unii Europejskiej”, 10.14746/ps, nr 15, s. 313–330, grudz. 2022.