[1]
A. Golus, „Tomasz R. Aleksandrowicz, Świat w sieci. Państwa, społeczeństwa, ludzie. W poszukiwaniu nowego paradygmatu bezpieczeństwa narodowego, Difin, Warszawa 2014, ss. 257.”, 10.14746/ps, nr 8, s. 441-442, luty 2015.