[1]
K. Sękowska-Kozłowska, „Konflikty zbrojne a prawa kobiet w świetle praktyki Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet”, 10.14746/ps, nr 1, s. 231-241, cze. 2013.