[1]
R. Fiedler, „Pesymiści i optymiści. Dwa podejścia wobec problemu proliferacji broni jądrowej po zimnej wojnie”, 10.14746/ps, nr 2, s. 43-58, grudz. 2011.