[1]
P. T. Borek, „Polska Straż Graniczna – rozpoznawanie i przeciwdziałanie zagrożeniom terroryzmem w kontekście prawodawstwa polskiego i europejskiego”, 10.14746/ps, nr 2, s. 287-308, grudz. 2011.