[1]
P. Krzemiński, „Terroryzm. Materia ustawowa?, red. Krzysztof Indecki, Piotr Potejko, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Centralny Ośrodek Szkolenia im. Gen. Stefana Roweckiego «Grota» w Emowie, Warszawa 2009, ss. 186.”, 10.14746/ps, nr 2, s. 385-389, grudz. 2011.