[1]
R. Grodzki, „Strategiczne porozumienia ponad podziałami – Grupa Wyszehradzka jako przykład integracji i emancypacji w ramach Unii Europejskiej”, 10.14746/ps, nr 9, s. 375–392, lis. 2016.