Donaj, Łukasz. „TEORIA SZARYCH SYSTEMÓW A PROGNOZOWANIE W NAUKACH SPOŁECZNYCH. PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI”. Przegląd Strategiczny, nr 10, 1, s. 43-52, doi:10.14746/ps.2017.1.3.