Urbaniak, K. „PODZIAŁ KOMPETENCJI WEWNĄTRZ WŁADZY WYKONAWCZEJ W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA ORAZ SPRAW ZAGRANICZNYCH W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP Z 1997 ROKU”. Przegląd Strategiczny, nr 10, grudzień 2017, s. 209-22, doi:10.14746/ps.2017.1.11.