Guillermet-Fernandez, C., i D. F. Puyana. „W POSZUKIWANIU POROZUMIENIA DOTYCZĄCEGO DEKLARACJI W SPRAWIE PRAWA DO POKOJU W RAMACH ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH”. Przegląd Strategiczny, nr 10, grudzień 2017, s. 383-06, doi:10.14746/ps.2017.1.21.