Kornieiev, Vitalii, i in. „Fake News I Manipulacja treści W Warunkach Rosyjskiej Agresji Informacyjnej”. Przegląd Strategiczny, nr 15, grudzień 2022, s. 187-09, doi:10.14746/ps.2022.1.12.