Muradov, Adalat, i Nargiz Hajiyeva. „Upolitycznienie Kwestii Praw własności Intelektualnej W kontekście Konfliktu W Karabachu”. Przegląd Strategiczny, nr 15, grudzień 2022, s. 433-50, doi:10.14746/ps.2022.1.25.