Potyrała, Anna. „Międzynarodowe sądy Karne Jako Instrumenty Kontroli Przestrzegania Fundamentalnych Praw człowieka”. Przegląd Strategiczny, nr 2, grudzień 2013, s. 145-66, doi:10.14746/ps.2013.2.9.