Wojciechowski, Sebastian. „Słowo wstępne”. Przegląd Strategiczny, nr 1, czerwiec 2013, s. 9-10, doi:10.14746/ps.2013.1.1.