Kraś, I. „Polityka Banku Centralnego a bezpieczeństwo Finansowe państwa”. Przegląd Strategiczny, nr 1, czerwiec 2013, s. 185-00, doi:10.14746/ps.2013.1.13.