Sękowska-Kozłowska, K. „Konflikty Zbrojne a Prawa Kobiet W świetle Praktyki Komitetu ONZ Ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet”. Przegląd Strategiczny, nr 1, czerwiec 2013, s. 231-4, doi:10.14746/ps.2013.1.16.