Tomczak, M. „Ewolucja Metod Terrorystycznych”. Przegląd Strategiczny, nr 1, czerwiec 2011, s. 203-18, doi:10.14746/ps.2011.1.14.