Fiedler, R. „Pesymiści I optymiści. Dwa podejścia Wobec Problemu Proliferacji Broni jądrowej Po Zimnej Wojnie”. Przegląd Strategiczny, nr 2, grudzień 2011, s. 43-58, doi:10.14746/ps.2011.2.3.