Borek, P. T. „Polska Straż Graniczna – Rozpoznawanie I przeciwdziałanie zagrożeniom Terroryzmem W kontekście Prawodawstwa Polskiego I Europejskiego”. Przegląd Strategiczny, nr 2, grudzień 2011, s. 287-08, doi:10.14746/ps.2011.2.15.