Sułek, M. „Prakseologiczna Teoria stosunków międzynarodowych”. Przegląd Strategiczny, nr 1, czerwiec 2012, s. 35-49, doi:10.14746/ps.2012.1.3.