., . „Spis treści”. Przegląd Strategiczny, nr 1, czerwiec 2012, s. 3-6, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ps/article/view/6040.