Nowiak, Wojciech. „Pozamilitarne Aspekty bezpieczeństwa współczesnego świata – Problem Starzenia Się społeczeństw”. Przegląd Strategiczny, nr 9, listopad 2016, s. 253-69, doi:10.14746/ps.2016.1.19.