Grodzki, Radosław. „Strategiczne Porozumienia Ponad podziałami – Grupa Wyszehradzka Jako przykład Integracji I Emancypacji W Ramach Unii Europejskiej”. Przegląd Strategiczny, nr 9, listopad 2016, s. 375-92, doi:10.14746/ps.2016.1.26.