Donaj, Łukasz. „TEORIA SZARYCH SYSTEMÓW A PROGNOZOWANIE W NAUKACH SPOŁECZNYCH. PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI”. Przegląd Strategiczny0, no. 10 (1): 43-52. Udostępniono czerwiec 28, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ps/article/view/10415.