Muradov, Adalat, i Nargiz Hajiyeva. „Upolitycznienie Kwestii Praw własności Intelektualnej W kontekście Konfliktu W Karabachu”. Przegląd Strategiczny, no. 15 (grudzień 30, 2022): 433–450. Udostępniono grudzień 11, 2023. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ps/article/view/37385.