Sękowska-Kozłowska, Katarzyna. „Konflikty Zbrojne a Prawa Kobiet W świetle Praktyki Komitetu ONZ Ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet”. Przegląd Strategiczny, no. 1 (czerwiec 15, 2013): 231-241. Udostępniono lipiec 5, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ps/article/view/5960.