Fiedler, Radosław. „Pesymiści I optymiści. Dwa podejścia Wobec Problemu Proliferacji Broni jądrowej Po Zimnej Wojnie”. Przegląd Strategiczny, no. 2 (grudzień 15, 2011): 43-58. Udostępniono lipiec 3, 2022. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ps/article/view/5989.