Nowiak, Wojciech. „Pozamilitarne Aspekty bezpieczeństwa współczesnego świata – Problem Starzenia Się społeczeństw”. Przegląd Strategiczny, no. 9 (listopad 15, 2016): 253–269. Udostępniono lipiec 19, 2024. https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ps/article/view/6666.