1.
Donaj Łukasz. TEORIA SZARYCH SYSTEMÓW A PROGNOZOWANIE W NAUKACH SPOŁECZNYCH. PRZYCZYNEK DO DYSKUSJI. 10.14746/ps [Internet]. 1 [cytowane 26 czerwiec 2022];0(10):43-2. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ps/article/view/10415