1.
Sękowska-Kozłowska K. Konflikty zbrojne a prawa kobiet w świetle praktyki Komitetu ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet. 10.14746/ps [Internet]. 15 czerwiec 2013 [cytowane 5 lipiec 2022];(1):231-4. Dostępne na: https://pressto.amu.edu.pl/index.php/ps/article/view/5960