Pressto.

Nagłowek strony

Wyszukaj


 
Numer Tytuł
 
Nr 7 (2014) Analysis and Assessment of Conclusions in the White Book regarding Threats and Challenges in EU Common Security and Defence Policy Abstrakt  PDF (English)
Sebastian Wojciechowski
 
Nr 9 (2016) Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa międzynarodowego – kryzys migracyjny 2015–2016 Abstrakt  PDF
Anna Potyrała
 
Nr 9 (2016) Ustawy w zakresie zapewniania bezpieczeństwa wewnętrznego (Internal Security Acts) w Indiach, Portugalii i Francji Abstrakt  PDF
Karina Paulina Marczuk
 
Nr 9 (2016) Water Deficit as a Security Threat Abstrakt  PDF (English)
Anna Sakson-Boulet
 
Nr 9 (2016) Transformacja europejskiego kompleksu bezpieczeństwa Abstrakt  PDF
Wojciech Kostecki
 
Nr 9 (2016) Bezpieczeństwo państwa i dostęp organów ścigania do danych internetowych a ochrona prywatności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego Abstrakt  PDF
Jędrzej Skrzypczak
 
Nr 7 (2014) Information Security as Exemplified by Clandestine Collaboration and Influence Exerted by the Polish Internal Security Agency Officers on Journalists - De Lege Lata and De Lege Ferenda Regulations Abstrakt  PDF (English)
Remigiusz Rosicki
 
Nr 9 (2016) Pozamilitarne aspekty bezpieczeństwa współczesnego świata – problem starzenia się społeczeństw Abstrakt  PDF
Wojciech Nowiak
 
Nr 10 (2017) POJĘCIE „BEZPIECZEŃSTWO” W EXPOSÉ MINISTRÓW SPRAW ZAGRANICZNYCH POLSKI PO 2001 ROKU Abstrakt  PDF (English)
Piotr Pochyły
 
Nr 7 (2014) Bezpieczeństwo państwa w Unii Europejskiej na przykładzie Polski. Analiza realistyczna i państwowo-centryczna Abstrakt  PDF
Zbigniew Czachór
 
Nr 9 (2016) The Poland-United States Security Relations in the light of Asymmetry Theory Abstrakt  PDF (English)
Robert Kupiecki
 
Nr 10 (2017) WPŁYW OSIEDLI NA ZACHODNIM BRZEGU NA BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE IZRAELA Abstrakt  PDF (English)
Itai Kohavi, Wojciech Nowiak
 
Nr 2 (2013) Utrata bezpieczeństwa żywnościowego jako źródło wewnętrznych konfliktów zbrojnych w Darfurze Abstrakt  PDF
Anna Sakson
 
Nr 7 (2014) Polityka ochrony cyberprzestrzeni RP Abstrakt  PDF
Jędrzej Skrzypczak
 
Nr 2 (2013) Migracje zagraniczne do Polski a problem bezpieczeństwa społeczno-politycznego Abstrakt  PDF
Anita Adamczyk
 
Nr 10 (2017) PIRACTWO MORSKIE I JEGO IMPLIKACJE DLA BEZPIECZEŃSTWA MORSKIEGO W DRUGIEJ DEKADZIE XXI WIEKU – CASUS SOMALII Abstrakt  PDF
Katarzyna Wardin
 
Nr 1 (2013) Słowo wstępne  PDF
Sebastian Wojciechowski
 
Nr 1 (2013) Bezpieczeństwo socjalne a wykluczenie społeczne Abstrakt  PDF
Stanisław Zakrzewski
 
Nr 1 (2013) Bezpieczeństwo państwa w świetle teorii dóbr publicznych Abstrakt  PDF
Jolanta Bryła
 
Nr 9 (2016) Polskie analizy strategiczne – przegląd 2015 roku Abstrakt  PDF
Rafał Wiśniewski
 
Nr 10 (2017) KOORDYNACJA BEZPIECZEŃSTWA IMPREZ MASOWYCH W PRAKTYCE I ISTNIEJĄCYCH ROZWIĄZANIACH PRAWNYCH RP Abstrakt  PDF
Waldemar Jarczewski
 
Nr 10 (2017) PODZIAŁ KOMPETENCJI WEWNĄTRZ WŁADZY WYKONAWCZEJ W SFERZE BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA ORAZ SPRAW ZAGRANICZNYCH W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP Z 1997 ROKU Abstrakt  PDF (English)
Krzysztof Urbaniak
 
Nr 10 (2017) POLSKIE ANALIZY STRATEGICZNE – PRZEGLĄD 2016 ROKU Abstrakt  PDF
Rafał Wiśniewski
 
Nr 9 (2016) SIPRI Yearbook 2015 Abstrakt  PDF
Maciej Magiera
 
Nr 10 (2017) PRZEGLĄD STRATEGICZNY BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTW EUROPEJSKICH Abstrakt  PDF
Maciej Magiera, Łukasz Donaj
 
1 - 25 z 27 elementów 1 2 > >> 

Wskazówki:

  • Wielkość znaków nie ma znaczenia
  • Spójniki są ignorowane
  • Wyszukaj dokładnego wyrażenia przez umieszczenie go w cudzyszłowie, np. "Dolnośląska Szkoła Wyższa"
  • Wyklucz wyrażenie poprzedzając je znakiem -.


    Metadata from Crossref logo       Crossref Similarity Check logo