[1]
Moroz, A. 2014. Granice błędu – norma językowa a teksty prawne. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 28 (sty. 2014), 93-107. DOI:https://doi.org/10.14746/psj.2014.28.8.