[1]
Jezierska, B. i Jakobsze, M. 2014. Grzeczność językowa korespondencji elektronicznej w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 28 (sty. 2014), 39-48. DOI:https://doi.org/10.14746/psj.2014.28.3.