[1]
Draguła, A. 2018. Zabiorę się czy wstanę? Od przekładu przypowieści o synu marnotrawnym (Łk 15, 11–32) do teologii miłosierdzia. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 34 (lis. 2018), 59-70. DOI:https://doi.org/10.14746/psj.2017.34.4.