[1]
Gorzelana, J. 2018. Spojrzenie człowieka na Boga Ojca w Pieśniach sobie śpiewanych Konstancji Benisławskiej na podstawie leksyki określającej ojca. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 35-36 (grudz. 2018), 9-22. DOI:https://doi.org/10.14746/psj.2018.1.