[1]
Kozaryn, D. 2018. O języku Catechismusa Mikołaja Reja (funkcjonowanie przysłówków). Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 35-36 (grudz. 2018), 45-54. DOI:https://doi.org/10.14746/psj.2018.4.