[1]
Nowak, M. 2018. Echo modlitwy wewnętrznej w notatkach Karola Wojtyły – Jana Pawła II. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 35-36 (grudz. 2018), 67-77. DOI:https://doi.org/10.14746/psj.2018.6.