[1]
Rybka, M. i Wrześniewska-Pietrzak, M. 2018. „Obejmuję spojrzeniem duszy całą Ojczyznę umiłowaną” – ojczyzna jako wartość w homiliach Jana Pawła II. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 35-36 (grudz. 2018), 93-116. DOI:https://doi.org/10.14746/psj.2018.8.