[1]
Stelmach, W. 2018. Język polski w statucie synodu łęczyckiego z 1285 roku – tłumaczenie kanonów. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 35-36 (grudz. 2018), 131-144. DOI:https://doi.org/10.14746/psj.2018.10.