[1]
Świerkowska, D. 2018. Vanitas vanitatum et omnia vanitas. Językowy obraz marności w tekstach slamerów (na materiale antologii tekstów poznańskiej sceny slamerskiej w 2016 roku). Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 35-36 (grudz. 2018), 145-157. DOI:https://doi.org/10.14746/psj.2018.11.