[1]
Wrześniewska-Pietrzak, M. 2018. Otwórzmy świat… O komunikacji, kontakcie ze światem i zaburzeniach u osób ze spektrum autyzmu, red. A. Kominek, Kielce 2018, ss. 214. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 35-36 (grudz. 2018), 171-175. DOI:https://doi.org/10.14746/psj.2018.13.