[1]
Tanuszewska, L. 2015. Operowanie językiem w poszukiwaniu sensu oryginału. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 29 (grudz. 2015), 129–136. DOI:https://doi.org/10.14746/psj.2015.29.9.