[1]
Wiatrowski, P. 2015. Agnieszka Rosińska-Mamej, Fonetyka i fonologia języka polskiego. Skrypt dla studentów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kielce 2014, ss. 99. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 29 (grudz. 2015), 171–178. DOI:https://doi.org/10.14746/psj.2015.29.12.