[1]
Grądziel-Wójcik, J. 2015. „Święte życie” na Lizbońskiej. Architektura i sacrum w poezji Mirona Białoszewskiego. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 30 (luty 2015), 45–62. DOI:https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.2.