[1]
Lech-Kirstein, D. 2015. Zwrot kulturowy w badaniach onomastycznych. Poznańskie Spotkania Językoznawcze. 30 (luty 2015), 85–95. DOI:https://doi.org/10.14746/psj.2015.30.5.